අපව අමතන්න

banner_news.jpg

ෆොෂාන් ෂුන්ඩ් මින් සැන් ෆෙන්ග් මෝල්ඩ් සමාගම, ලිමිටඩ්

එකතු කරන්න: 22

දුරකථන+ 86-757-26682887   

ෆැක්ස්+ 86-757-26682877

විද්යුත් තැපෑල:s1@capm3.com       m3cap@vip.163.com

ෆොෂාන් ෂුන්ඩේ යී-කැප් පැකේජින් සමාගම, ලිමිටඩ්

එකතු කරන්න: NO.201, 30 building ෂි-ෆු-කාර්මික උද්‍යානය , ගාඕසාන් ගම්මානය , ෂින්ටැන් නගරය , ෂුන්ඩේ , ෆොෂාන් , ගුවැංඩොං චීනය.

දුරකථන+ 86-757-27788317    

ෆැක්ස්:  + 86-757-27788317

විද්යුත් තැපෑල :   s3@capm3.com       m3cap@vip.163.com

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න